tel. 32 445 03 24   |   kom. 509 504 951   |   e-mail: biuro@rozbark.net.pl

Internet Światłowodowy

speed

Dostęp do sieci Inter­net umoż­li­wia Klien­towi trans­mi­sję mię­dzy­na­ro­do­wego i kra­jo­wego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołą­cze­nie Sieci Klienta do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji wewnątrz sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury oraz zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji do sieci innych ope­ra­to­rów poprzez sieć Ope­ra­tora Infra­struk­tury. W ramach umowy OI dostar­cza gwa­ran­to­wane publiczne adresy IP, umowę SLA. Dołą­cze­nie sieci IP Klienta do sieci IP Ope­ra­tora Infra­struk­tury reali­zo­wane jest za pomocą routingu sta­tycz­nego lub za pomocą routingu BGP.

dodatkowo każdy pakiet dostępu do INTERNET-u zawiera : 

-  nielimitowany dostęp do Internetu, nie czeka Państwa nagły spadek transmisji danych
- 1GB prędkości dostęp do portalu youtube, twój film HD pobrany jest natychmiast 
- 3GB miejsca na Państwa koncie www, wraz z bazami msql i php
- zewnętrzny adres IP, niepowtarzaly adres jest tylko dla Państwa potrzeb

Nowoczesne sieci tworzymy z pasją dla Państwa potrzeb, 
Next Generation Network Rozbark-Net

Jak do nas trafić?

mapka

Rozbark.net.pl

41-902 Bytom
ul. Głowackiego 2c/4 i 5

tel.    +48 - (32) 445 03 24
kom. +48    509 504 951

BRE BANK 43 1140 2004 0000 3502 3435 3672

Kontakt

Wysyłanie...

Dziękujemy!

Twoja wiadomość została dostarczona!
©2013 Rozbark.net.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.
 
pop